• Basistraining Make-up

    Opleiding tot Kleurconsulent
  • 1

louis armEen Kleur- en Stijlconsulent maakt de wereld een stukje mooier. Als ook jij daarvoor hebt gekozen, dan vind je bij Regien Strategier Opleidingen het totale opleidingspakket. Met het certificaat kan je direct aan de slag en werk ook jij mee aan een mooiere wereld.

Je kunt Basisopleidingen volgen zoals Kleuradvies, Stijladvies, Make-up advies en Stijl-Mannen-Image Management advies. En er zijn Verdiepingscursussen. Ieder vak wordt gegeven door een gespecialiseerde vakdocent. Alle docenten werken met het unieke 78Color System© en het gebruiksvriendelijke Personal Styling System©. 
Je leert bij ons niet alleen een vak waarin je jouw creatieve talenten kunt ontplooien. Ondernemersvaardigheden zijn even belangrijk om succesvol te zijn. Ook daarvoor ben je bij Regien Strategier Opleidingen aan het goede adres.

Regien Strategier en Nicole Mochèl

06 526 56 513 of opleidingen@regienstrategier.nl

© Tekeningen: Wilma de Bock.

78Color System©
Het unieke systeem
voor Kleurenanalyse en Kleuradvies.

Als Kleuradviseur maak je gebruik van het 78Color System© en de daarbij behorende 78Color Products©.

Met dit unieke kleursysteem kun je Afbeelding 78Color System©je klant veel kleurnuances laten zien. Dat werkt snel, overzichtelijk en is veelzijdig.

Het 78Color System© is bovendien flexibel: het biedt je vele manieren om tot een goede kleurenanalyse te komen.

Sommige mensen zijn te typeren door één kleurkenmerk, anderen door twee en weer anderen door drie. Zo kan iemand 'warm' zijn, een ander is 'warm-diep' en weer een ander is 'warm-diep-gedempt'. Er zijn 78 combinatie-mogelijkheden voor vrouwen. Voor iedere combinatie-mogelijkheid is een Personal Color Card© ontworpen.

© Het auteursrecht op alle producten van Regien Strategier is beschermd via Pictoright.

Regien Strategier
Opleidingen

> Kleurconsulent
> Stijlconsulent
> Image Consultant

Utrechtseweg 125A
3818 EC  Amersfoort
06 526 56 513